pastoorledenuitsnede

De Evangelische Kerk van Den Haag verwelkomt leden van alle christelijke denominaties en naties die dezelfde opties delen die hierboven zijn genoemd. Hij erkent als lid iedereen die JEZUS-CHRISTUS aanvaardt als de enige Heer en Heiland, die zich ertoe verbindt hem een goede getuige te geven, die de status van de kerk goedkeurt en die de wens uitdrukt om zich bij het lid te voegen.

1. De Algemene Vergadering (A.G.)
2. De kerkenraad
3. De uitgebreide Raad

De Algemene Vergadering 
Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de kerk die het lidmaatschapsformulier hebben ingevuld. Het wordt één keer per jaar in regelmatige zitting en speciale zitting op verzoek van de kerkraad of na een verzoek dat door minstens een kwart van de leden van de gemeenschap wordt ondertekend bijeengekomen.

2. De kerkenraad
komt maandelijks bijeen. Deze omvat:
- De Pastor, J.M Luemba (voorzitter),
- De voorzitter, Godelive Mangangi
- De vice voorzitter, Carlos Mendes
- De secretaris, Godelieve Taba
- Hoofd financiën: - Eder Mufonko
                             - Christelle Hamuli
- De diakenen

3. De Uitgebreide Raad
bestaat uit vertegenwoordigers van de commissies om de goede werking van de activiteiten van de kerk te waarborgen.
Het gaat om onder meer de volgende commissies:
De uitgebreide raad is de reeks commissies om de goede werking van de activiteiten van de kerk te waarborgen. Zij zijn o.a.
Evangelisatie
Gebed
- Social
Koor en muziek
- Kinderdienst 
- Jongeren
- Het verwelkomen van nieuwkomers in de gemeenschap.
Visite / Bezoek
- Agape
- Audio visuel
- Planning en projecten
Financiën