pastoorledenuitsnede

Diaconie

RSIN : 815918781
KvK nr : 27286240
Vestingplaats :  's-Gravenhage
Adres :  Beresteinlaan 263, 2542 JG Den Haag
Telefoon, Ds J.M.Luemba : 070-3311602 / 0643111559
Email :

Als eerste natuurlijk Christenen vooral!

De Evangelische Kerk in Den Haag erkent JEZUS-CHRISTUS als onze enige meester, de opperste leider van de universele Kerk, de Heer en redder van de mensen.
Met de hulp van de Heilige Geest erkennen wij in het geloof ook dat de Bijbel Gods geïnspireerde, onfeilbare en onweerlegbare woord is en dat het soeverein is. Het verkondigt verlossing door genade alleen, door middel van geloof.

Ons geloof berust op het evangelie, dat wil zeggen de boodschap en de persoon van Jezus Christus.
Op een gegeven moment in ons leven erkenden wij onze behoefte aan God en geloofden we in de vergeving die mogelijk werd gemaakt door Jezus' offer aan het kruis. Dit geloof heeft ons bestaan veranderd en ons de verzekering van het eeuwige leven gegeven

Geloofsbekending.
Wij geloven dat er één God is: Vader, Zoon en Heilige Geest, Schepper van alle dingen, volmaakt in heiligheid, rechtvaardigheid en goedheid, oneindig, eeuwig, almachtig en verdienstelijk, in de hoogste mate, vertrouwen, liefde, gehoorzaamheid, lof en aanbidding. 

Wij geloven dat de canonieke geschriften van het Oude en Nieuwe Testament het Woord van God zijn, de precieze uitdrukking aan het woord in het origineel van zijn openbaring van Zichzelf aan de mensen, en dat zij de enige en onfeilbare regel van geloof en christelijk leven moeten zijn waardoor wij worden beoordeeld, en de enige toetssteen om elke traditie, doctrine en godsdienstig systeem te ervaren.

Wij geloven dat Jezus Christus, het Woord gemaakt vlees, geboren uit een maagd, verwekt door de deugd van de Heilige Geest, is de Zoon van God; en dat hij na in de verleiding te zijn gekomen zoals wij in alle dingen waren, heilig, onschuldig en onbezoedeld bleef; dat hij onder Pontius Pilatus leed en stierf aan het kruis om voor onze zonden te boeten; dat hij lichamelijk is herrezen; dat hij naar de hemel steeg waar hij de enige bemiddelaar is tussen God en mensen; en dat hij zal terugkeren om de levenden en de doden te beoordelen.

Wij geloven dat de universele kerk een verzameling is van de verlosten van Christus die zijn lichaam vormen, ongeacht de specifieke kerken waarop zij betrekking hebben. Wij geloven dat de plaatselijke kerk de goddelijke en noodzakelijke instelling is voor het behoud van het getuigenis, voor de voortplanting van het evangelische geloof en voor de heiliging van gelovigen. Gevormd volgens het woord van God, het is een vergadering van gedoopte gelovigen, onafhankelijk van een geestelijke autoriteit anders dan die van Jezus Christus, zijn leider. De leden van de plaatselijke kerk, geassocieerd door een vrijwillige inzet, worden beheerst door de wetten van Christus en oefenen, in het algemeen belang, de rechten die hen zijn opgelegd volgens de geschenken die zij hebben ontvangen. De lokale kerk is autonoom in zijn verrichting.

Wij geloven dat de burgerlijke regering van God is geordend voor de belangen en de goede orde van de samenleving, en dat we moeten bidden voor de verzamelde magistraten en autoriteiten, hen eren en gehoorzamen in alle dingen die niet in strijd zijn met de leringen van de Heilige Schrift, volgens het woord van de Heer: "Geef terug aan Caesar wat Caesar is , en aan God wat voor God is."

Voor vragen of opmerkingen over deze site stuur een e-mail: