doneerbeelden

Help ons alstublieft bij het onderhouden en verder uitbouwen van onze evangelische gemeenschap.
U kunt om steunen met een bedrag dat u kunt storten op bankrekeningnummer: NL15INGB0001831983 
ten name van: ST SOC CULT WERK D EGLISE

 

Onbezoldigde deelname

Alle leden van het bestuur van de Eglise Évangélique de la Haye (E.E.H.) zijn onbezoldigd. De Predikant van de E.E.H. dient op basis van vrijwilligheid, wel krijgt hij een tegemoetkoming in vervoerskosten.

De overige functionarissen werken als vrijwilligers. Voor de benoemde onbezoldigde functies is er een recht op vergoeding van gemaakte onkosten of in sommige gevallen de forfaitaire vergoeding.